Община Опака - Област Търговище
Антоново 
Омуртаг 
Опака 
Попово 
Търговище 
Кмет на община
Кмет на кметство Крепча
Кмет на кметство Голямо Градище
Кмет на кметство Горско Абланово
Кмет на кметство Гърчиново

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЕПЧА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:01 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 2
- 2 (100%)
- 1187
- 8
- 909
- 909
- 12
- 4
- 893

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Джевдат Юсменов Феимов-Партия "Движение за права и свободи" 452
 Салим Ибрямов Салимов-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 441


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване