Община Опака - Област Търговище
Антоново 
Омуртаг 
Опака 
Попово 
Търговище 
Кмет на община
Кмет на кметство Крепча
Кмет на кметство Голямо Градище
Кмет на кметство Горско Абланово
Кмет на кметство Гърчиново

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЪРЧИНОВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:01 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 600
- 1
- 460
- 460
- 18
- 4
- 438

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Селиме Сахлимова Адемова-Партия "Движение за права и свободи" 186
 Юнуз Адемов Юнузов-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 252


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване