Община Мизия - Област Враца
Борован 
Бяла Слатина 
Враца 
Козлодуй 
Криводол 
Мездра 
Мизия 
Оряхово 
Роман 
Хайредин 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ВОЙВОДОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРУШОВИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛИПНИЦА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 20:29 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 12
- 12 (100%)
- 7972
- 45
- 5192
- 5192
- 745
- 523
- 3924


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Партия "Българска социалдемокрация" 82
 Коалиция "БКП и КПБ" 185
 Партия "БЗНС - Народен съюз" 22
 Партия "Рома" 295
 Партия "БЗНС "Никола Петков" 49
 Партия "Съюз на Демократичните Сили" 517
 Валентин Георгиев Лехчевски-Независим 100
 ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ МИЗИЯ 2007 110
 Стефан Петков Лазаров-Независим 170
 Партия "Обединен блок на труда" 32
 Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 90
 Партия "Национално движение Симеон Втори" 639
 Партия "Българска работническа партия (комунисти)" 112
 Партия Българска социалистическа партия 1357
 Данаил Георгиев Йорданов-Независим 139
 Партия "Движение Гергьовден" 25


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване