Община Мизия - Област Враца

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 20:29 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 12
- 12 (100%)
- 5192
- 5192
- 1018
- 257
- 3917
Виж списък: КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ПЪЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЩИНАТА 
 
No Кандидат
14
Виолин Иванов Крушовенски-Независим
15
Новослав Георгиев Новев-Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
18
Иван Петков Даков-Партия Българска социалистическа партия
 
Други Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
 
14   15   18   0   0   0   0   Други
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване