Община Бобовдол
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЕМО СЕЛО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛО СЕЛО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАМОЛОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    7. Инициативен Комитет Венцислав Ганчев Алексов
    21. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

7. Венцислав Ганчев Алексов-Независим
21. Йорданка Никифорова Каленичкова-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД