Община Бобовдол
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЕМО СЕЛО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛО СЕЛО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАМОЛОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛО СЕЛО
 
    2. Партия "Движение Гергьовден"
    21. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛО СЕЛО

2. Бойчо Симеонов Богданов-Партия "Движение Гергьовден"
21. Ангел Иванов Александров-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД