Община Бобовдол
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЕМО СЕЛО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛО СЕЛО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАМОЛОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАМОЛОВО
 
    15. Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров"
    21. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАМОЛОВО

15. Георги Любомиров Кирилов-Партия "Българска комунистическа партия "Георги Ди
21. Иван Кирилов Стоянов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД