Община Банско
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЕМЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕСТА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЕМЕН
 
    2. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
    18. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЕМЕН

2. Любен Георгиев Юсев-Партия "ВМРО - Българско национално движение"
18. Димитър Георгиев Пандев-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД