Община Гоце Делчев
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОСПОДИНЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЪЖНИЦА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОСПОДИНЦИ
 
    10. Партия "Движение за права и свободи"
    24. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОСПОДИНЦИ

10. Ибрахим Джевджет Синан-Партия "Движение за права и свободи"
24. Филип Самуилов Хаджиев-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД