Община Георги Дамяново
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАВРИЛ ГЕНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОВЕЖДА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОПИЛОВЦИ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    4. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    8. Партия "Съюз на Демократичните Сили"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

4. Петър Александров Григоров-Партия "Национално движение Симеон Втори"
8. Тодор Георгиев Тодоров-Партия "Съюз на Демократичните Сили"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД