Община Брезник
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛКОВЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА СЕКИРНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО НОЕВЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАКОВЦИ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    3. Коалиция"Българска социалдемокрция" "Либерален съюз "Нов избор" "ВМРО-българско национално движение"
    18. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

3. Христо Димитров Миленков-Коалиция"Българска социалдемокрция" "Либерален съю
18. Георги Александров Михайлов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД