Община Симитли
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРУПНИК
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЕТО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНИЧЕ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНИЧЕ
 
    2. Коалиция "Бъдеще за община Симитли - 2003"
    6. Коалиция "Демократичен съюз за Община Симитли"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНИЧЕ

2. Валентин Иванов Чивиев-Коалиция "Бъдеще за община Симитли - 2003"
6. Ангел Георгиев Ангелов-Коалиция "Демократичен съюз за Община Симитли"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД