Община Брезово
КМЕТ НА КМЕТСТВО БОРЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОТЕЦ КИРИЛОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ОТЕЦ КИРИЛОВО
 
    5. Партия Българска социалистическа партия
    10. Инициативен Комитет Иван Енчев Добревски

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ОТЕЦ КИРИЛОВО

5. Екатерина Стоянова Малешкова-Партия Българска социалистическа партия
10. Иван Енчев Добревски-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД