Община Борово
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОБРЕТЕНИК
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО АБЛАНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БАТИН
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    11. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
    15. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

11. Бисерка Иванова Христова-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
15. Евгени Григоров Алексиев-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД