Община Ценово
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА СТУДЕНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПИПЕРКОВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    8. Партия "Българска социалдемокрация"
    16. Партия "Национално движение Симеон Втори"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

8. Красимир Кирилов Танев-Партия "Българска социалдемокрация"
16. Петър Георгиев Петров-Партия "Национално движение Симеон Втори"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД