Община Айтос
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПИРНЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУКАРКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОПОЛИЦА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    1. Коалиция "Демократична алтернатива за Айтос"
    5. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

1. Ивелин Йорданов Йорданов-Коалиция "Демократична алтернатива за Айтос"
5. Евгени Стоянов Врабчев-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД