Община Баните
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДАВИДКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЯНКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗАГРАЖДЕН
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗАГРАЖДЕН
 
    15. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    20. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗАГРАЖДЕН

15. Стоян Андреев Марчев-Партия "Национално движение Симеон Втори"
20. Сергей Стефанов Стоилов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД