Община Златоград
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕРМА РЕКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРЦЕВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    6. Партия "Българска социалдемокрация"
    10. Инициативен Комитет Мирослав Митков Янчев

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

6. Младен Асенов Чаушев-Партия "Българска социалдемокрация"
10. Мирослав Митков Янчев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД