Община Неделино
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЪРНАТИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОЧАНИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗГРЕВ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОГРАДНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КУНДЕВО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    4. Партия Българска социалистическа партия
    8. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
    9. Партия "Съюз за Отечеството"
    10. Партия "Гражданска партия за България"
    20. Партия "Национално движение Симеон Втори"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

4. Красимир Иванов Нейчев-Партия Българска социалистическа партия
8. Здравко Асенов Димитров-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
9. Георги Асенов Хаджиев-Партия "Съюз за Отечеството"
10. Илия Петров Вълчев-Партия "Гражданска партия за България"
20. Огнян Стойков Бабачев-Партия "Национално движение Симеон Втори"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД