Община Божурище
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОЛЕША
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХЕРАКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХРАБЪРСКО
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОЛЕША
 
    3. Инициативен Комитет Пламен Кирилов Величков
    11. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОЛЕША

3. Пламен Кирилов Величков-Независим
11. Кольо Данаилов Спасов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД