Община Чупрене
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ЛОМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА ОБЩИНА
 
    7. Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров"
    8. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА

7. Михаил Младенов Доцински-Партия "Българска комунистическа партия "Георги Ди
8. Младен Любенов Младенов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД