Община Чупрене
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ЛОМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ
 
    4. Инициативен Комитет Анжело Цветанов Добричов
    8. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ

4. Анжело Цветанов Добричов-Независим
8. Цветан Еленков Цветков-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД