Община Чупрене
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ЛОМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА
 
    8. Партия Българска социалистическа партия
    10. Партия "Национално движение Симеон Втори"

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА

8. Лечко Ванчев Живин-Партия Българска социалистическа партия
10. Яким Цанов Марков-Партия "Национално движение Симеон Втори"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД