Община Дряново
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВА ЛИВАДА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВА ЛИВАДА
 
    5. Партия "Обединен блок на труда"
    7. Партия Българска социалистическа партия

 
Регистър на Кандидатите за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВА ЛИВАДА

5. Мария Христова Иванова-Партия "Обединен блок на труда"
7. Стефан Велев Томов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД