Община Раковски - Област Пловдив
Асеновград 
Брезово 
Калояново 
Карлово 
Лъки 
Марица 
Пловдив 
Първомай 
Раковски 
Родопи 
Садово 
Съединение 
Хисаря 
Кричим 
Перущица 
Стамболийски 
Куклен 
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЯМА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧАЛЪКОВИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЯМА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 10:13 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 4
- 4 (100%)
- 2638
- 0
- 1565
- 1565
- 1
- 8
- 1556

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Георги Христов Еневски-Коалиция "ОДС-Община Раковски" 766
 Иван Филев Филев-Независим 790


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване