Община Садово - Област Пловдив
Асеновград 
Брезово 
Калояново 
Карлово 
Лъки 
Марица 
Пловдив 
Първомай 
Раковски 
Родопи 
Садово 
Съединение 
Хисаря 
Кричим 
Перущица 
Стамболийски 
Куклен 
Кмет на община
Кмет на кметство Болярци
Кмет на кметство Кочево
Кмет на кметство Милево
Кмет на кметство Чешнегирово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕШНЕГИРОВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 23:32 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 2
- 2 (100%)
- 1666
- 0
- 1035
- 1035
- 50
- 34
- 951

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Донка Стойчева Борисова-Партия Българска социалистическа партия 466
 Рангел Георгиев Толев-Коалиция "Български земеделски съюзи" 485


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване