Община Садово - Област Пловдив
Асеновград 
Брезово 
Калояново 
Карлово 
Лъки 
Марица 
Пловдив 
Първомай 
Раковски 
Родопи 
Садово 
Съединение 
Хисаря 
Кричим 
Перущица 
Стамболийски 
Куклен 
Кмет на община
Кмет на кметство Болярци
Кмет на кметство Кочево
Кмет на кметство Милево
Кмет на кметство Чешнегирово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЛЯРЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 23:32 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 3
- 3 (100%)
- 2124
- 2
- 1657
- 1657
- 39
- 19
- 1599

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Борис Алексов Димитров-Партия Българска социалистическа партия 706
 Георги Кирилов Дафилов-Партия "Българска социалдемократическа партия" 893


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване