Община Кубрат - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
Кмет на кметство Божурово
Кмет на кметство Равно
Кмет на кметство Сеслав
Кмет на кметство Юпер

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАВНО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 22:06 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 666
- 0
- 522
- 522
- 0
- 3
- 519

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Сали Мехмедов Сюлейманов-Партия "Движение за права и свободи" 290
 Богдан Борисов Стоянов-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 229


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване