Община Самуил - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
Кмет на община
Кмет на кметство Богданци
Кмет на кметство Богомилци
Кмет на кметство Владимировци
Кмет на кметство Желязковец
Кмет на кметство Кривица
Кмет на кметство Пчелина
Кмет на кметство Хърсово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВИЦА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:31 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 421
- 0
- 206
- 206
- 0
- 2
- 204

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Хасан Зюлкяр Хасан-Партия "Движение за права и свободи" 109
 Мустафа Ибрахим Ибрям-Партия "Национално движение за права и свободи" 95


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване