Община Самуил - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
Кмет на община
Кмет на кметство Богданци
Кмет на кметство Богомилци
Кмет на кметство Владимировци
Кмет на кметство Желязковец
Кмет на кметство Кривица
Кмет на кметство Пчелина
Кмет на кметство Хърсово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОГОМИЛЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:31 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 421
- 0
- 251
- 251
- 2
- 0
- 249

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Фикрет Нуриев Ахмедов-Партия "Движение за права и свободи" 141
 Бехидже Сюлейманова Мустафа-Партия "Национално движение за права и свободи" 108


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване