Община Самуил - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
Кмет на община
Кмет на кметство Богданци
Кмет на кметство Богомилци
Кмет на кметство Владимировци
Кмет на кметство Желязковец
Кмет на кметство Кривица
Кмет на кметство Пчелина
Кмет на кметство Хърсово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИМИРОВЦИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:31 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 2
- 2 (100%)
- 1300
- 0
- 864
- 864
- 20
- 13
- 831

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Невзат Мехмед Ахмед-Партия "Движение за права и свободи" 423
 Ислям Хюсмен Якуб-Партия "Национално движение за права и свободи" 408


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване