Община Цар Калоян - Област Разград
Завет 
Исперих 
Кубрат 
Лозница 
Разград 
Самуил 
Цар Калоян 
Кмет на община
Кмет на кметство Езерче

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЗЕРЧЕ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 22:06 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 3
- 3 (100%)
- 2197
- 13
- 1500
- 1500
- 25
- 21
- 1454

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Хюсеин Исмет Кельовлу-Партия "Движение за права и свободи" 523
 Сахлим Ниязиев Сахлимов-Независим 931


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване