Община Тутракан - Област Силистра
Алфатар 
Главиница 
Дулово 
Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 
Тутракан 
Кмет на община
Кмет на кметство Белица
Кмет на кметство Нова Черна
Кмет на кметство Преславци

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА ЧЕРНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:38 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 2
- 2 (100%)
- 1725
- 9
- 1263
- 1263
- 73
- 31
- 1159

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Борис Георгиев Иванов-НОВА ЛЕВИЦА - БСП, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И БЗС АЛЕКСАН 541
 Нехат Ебазер Юсмен-Партия "Движение за права и свободи" 618


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване