Община Златоград - Област Смолян
Баните 
Борино 
Девин 
Доспат 
Златоград 
Мадан 
Неделино 
Рудозем 
Смолян 
Чепеларе 
Кмет на община
Кмет на кметство Ерма Река
Кмет на кметство Долен
Кмет на кметство Старцево

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРЦЕВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:57 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 3
- 3 (100%)
- 2298
- 0
- 1618
- 1618
- 32
- 31
- 1555

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Хари Емилов Торманов-Партия "Българска социалдемокрация" 657
 Райчо Митков Кюлевчиев-Независим 898


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване