Община Стара Загора - Област Стара Загора
Братя Даскалови 
Гълъбово 
Казанлък 
Мъглиж 
Опан 
Павел Баня 
Раднево 
Стара Загора 
Чирпан 
Гурково 
Николаево 
Кмет на кметство Богомилово
Кмет на кметство Братя Кунчеви
Кмет на кметство Горно Ботево
Кмет на кметство Калитиново
Кмет на кметство Калояновец
Кмет на кметство Могила
Кмет на кметство Плоска Могила
Кмет на кметство Преславен
Кмет на кметство Ракитница
Кмет на кметство Хан Аспарухово
Кмет на кметство Хрищени

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОЯНОВЕЦ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 22:33 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 754
- 0
- 603
- 603
- 3
- 5
- 595

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Танка Ганева Нейкова-Независим 320
 Ганчо Стоянов Колев-Коалиция "БКП и КПБ" 275


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване