Община Стара Загора - Област Стара Загора
Братя Даскалови 
Гълъбово 
Казанлък 
Мъглиж 
Опан 
Павел Баня 
Раднево 
Стара Загора 
Чирпан 
Гурково 
Николаево 
Кмет на кметство Богомилово
Кмет на кметство Братя Кунчеви
Кмет на кметство Горно Ботево
Кмет на кметство Калитиново
Кмет на кметство Калояновец
Кмет на кметство Могила
Кмет на кметство Плоска Могила
Кмет на кметство Преславен
Кмет на кметство Ракитница
Кмет на кметство Хан Аспарухово
Кмет на кметство Хрищени

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛОСКА МОГИЛА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 22:33 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 222
- 1
- 190
- 190
- 2
- 0
- 188

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Тодорка Георгиева Петрова-Партия Политическо движение "Социалдемократи" 110
 Радка Йорданова Денева-Партия Българска социалистическа партия 78


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване