Община Николаево - Област Стара Загора
Братя Даскалови 
Гълъбово 
Казанлък 
Мъглиж 
Опан 
Павел Баня 
Раднево 
Стара Загора 
Чирпан 
Гурково 
Николаево 
Кмет на община
Кмет на кметство Елхово
Кмет на кметство Нова Махала

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛХОВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:46 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 429
- 1
- 290
- 290
- 10
- 3
- 277

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Деньо Станев Денев-Партия Българска социалистическа партия 93
 Иван Петров Мечев-Предизборна коалиция "НДСВ, СДС и БЗНС- НС" 184


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване