Община Каолиново - Област Шумен
Венец 
Върбица 
Хитрино 
Каолиново 
Каспичан 
Никола Козлево 
Нови пазар 
Велики Преслав 
Смядово 
Шумен 
Кмет на кметство Наум
Кмет на кметство Пристое
Кмет на кметство Тодор Икономово

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОДОР ИКОНОМОВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 21:41 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 3
- 3 (100%)
- 2323
- 2
- 1353
- 1353
- 3
- 5
- 1345

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Али Салим Али-Независим 632
 Шинаси Исмаил Исмаил-Партия "Движение за права и свободи" 713


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване