Община Велики Преслав - Област Шумен
Венец 
Върбица 
Хитрино 
Каолиново 
Каспичан 
Никола Козлево 
Нови пазар 
Велики Преслав 
Смядово 
Шумен 
Кмет на община
Кмет на кметство Златар
Кмет на кметство Имренчево
Кмет на кметство Мокреш
Кмет на кметство Хан Крум

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОКРЕШ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:52 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 323
- 0
- 208
- 208
- 5
- 3
- 200

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Мехмед Осман Тупа-Коалиция "БСП, ПК "Тракия", Партия "Партия Български соци 63
 Райко Йорданов Райков-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 137


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване