Община Смядово - Област Шумен
Венец 
Върбица 
Хитрино 
Каолиново 
Каспичан 
Никола Козлево 
Нови пазар 
Велики Преслав 
Смядово 
Шумен 
Кмет на община
Кмет на кметство Веселиново
Кмет на кметство Риш

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РИШ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:07 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 841
- 1
- 590
- 590
- 14
- 20
- 556

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Пенка Иванова Христова-Партия "Обединен блок на труда" 323
 Мустафа Садък Мустафа-Партия "Движение за права и свободи" 233


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване