Община Шумен - Област Шумен
Венец 
Върбица 
Хитрино 
Каолиново 
Каспичан 
Никола Козлево 
Нови пазар 
Велики Преслав 
Смядово 
Шумен 
Кмет на община
Кмет на кметство Велино
Кмет на кметство Ветрище
Кмет на кметство Градище
Кмет на кметство Друмево
Кмет на кметство Ивански
Кмет на кметство Илия Блъсково
Кмет на кметство Мараш
Кмет на кметство Новосел
Кмет на кметство Панайот Волов
Кмет на кметство Салманово
Кмет на кметство Средня
Кмет на кметство Струйно
Кмет на кметство Царев Брод

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАНАЙОТ ВОЛОВ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 02:13 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 260
- 1
- 213
- 213
- 6
- 13
- 194

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Пенка Алексиева Христова-Партия Българска социалистическа партия 98
 Светослав Петров Стоименов-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 96


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване