Община Шумен - Област Шумен
Венец 
Върбица 
Хитрино 
Каолиново 
Каспичан 
Никола Козлево 
Нови пазар 
Велики Преслав 
Смядово 
Шумен 
Кмет на община
Кмет на кметство Велино
Кмет на кметство Ветрище
Кмет на кметство Градище
Кмет на кметство Друмево
Кмет на кметство Ивански
Кмет на кметство Илия Блъсково
Кмет на кметство Мараш
Кмет на кметство Новосел
Кмет на кметство Панайот Волов
Кмет на кметство Салманово
Кмет на кметство Средня
Кмет на кметство Струйно
Кмет на кметство Царев Брод

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИНО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 02:13 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 313
- 0
- 267
- 267
- 9
- 3
- 255

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Ганка Марчева Пенова-Партия Българска социалистическа партия 112
 Венцислав Янков Георгиев-Партия "Блокът на Жорж Ганчев" 143


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване