Община Варна - Област Варна
Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Долни чифлик 
Девня 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 
Кмет на кметство Звездица
Кмет на кметство Константиново
Кмет на кметство Тополи

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОПОЛИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 21:47 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 4
- 4 (100%)
- 2360
- 12
- 1192
- 1192
- 4
- 4
- 1184

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Тодор Иванов Тодоров-Партия "Българска либерално-демократическа партия" 482
 Ганка Димитрова Стефанова-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 702


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване