Община Ветрино - Област Варна
Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Долни чифлик 
Девня 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 
Кмет на община
Кмет на кметство Белоградец
Кмет на кметство Млада Гвардия
Кмет на кметство Момчилово
Кмет на кметство Невша

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОМЧИЛОВО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:33 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 236
- 0
- 198
- 198
- 11
- 2
- 185

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Станислав Николов Георгиев-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 66
 Керанка Дянкова Петкова-Коалиция "Единство" 119


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване