Община Долни чифлик - Област Варна
Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Долни чифлик 
Девня 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 
Кмет на община
Кмет на кметство Голица
Кмет на кметство Горен Чифлик
Кмет на кметство Гроздьово
Кмет на кметство Детелина
Кмет на кметство Пчелник
Кмет на кметство Рудник
Кмет на кметство Солник
Кмет на кметство Старо Оряхово
Кмет на кметство Шкорпиловци

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РУДНИК ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:35 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 470
- 0
- 357
- 357
- 5
- 5
- 347

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Димитричка Стаматова Кателиева-Партия "Национално движение Симеон Втори" 160
 Недялка Маринова Рашкова-Партия Българска социалистическа партия 187


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване