Община Елена - Област Велико Търново
Велико Търново 
Горна Оряховица 
Елена 
Златарица 
Лясковец 
Павликени 
Полски Тръмбеш 
Свищов 
Стражица 
Сухиндол 
Кмет на кметство Каменари
Кмет на кметство Константин
Кмет на кметство Майско

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАМЕНАРИ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:11 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 227
- 0
- 201
- 201
- 0
- 2
- 199

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Назифе Кязимова Кямилова-Партия "Движение за права и свободи" 104
 Мария Димитрова Иванова-Партия Българска социалистическа партия 95


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване