Община Златарица - Област Велико Търново
Велико Търново 
Горна Оряховица 
Елена 
Златарица 
Лясковец 
Павликени 
Полски Тръмбеш 
Свищов 
Стражица 
Сухиндол 
Кмет на община
Кмет на кметство Родина
Кмет на кметство Горско Ново Село

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРСКО НОВО СЕЛО ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:48 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 499
- 0
- 380
- 380
- 3
- 5
- 372

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Николай Кънчев Николов-Партия "Зелена партия в България" 214
 Николай Николов Николов-Партия "Национално движение Симеон Втори" 158


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване