Община Лясковец - Област Велико Търново
Велико Търново 
Горна Оряховица 
Елена 
Златарица 
Лясковец 
Павликени 
Полски Тръмбеш 
Свищов 
Стражица 
Сухиндол 
Кмет на община
Кмет на кметство Джулюница
Кмет на кметство Добри Дял
Кмет на кметство Козаревец
Кмет на кметство Мерданя

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:29 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 17
- 17 (100%)
- 13263
- 10
- 6721
- 6721
- 413
- 37
- 6271


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Димитър Ников Дервишев-коалиция "Коалиция за Община Лясковец, БСП, пБСД, ПД 3391
 Николай Костадинов Николов-коалиция "Обединени за Община Лясковец" 2880


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване