Община Полски Тръмбеш - Област Велико Търново
Велико Търново 
Горна Оряховица 
Елена 
Златарица 
Лясковец 
Павликени 
Полски Тръмбеш 
Свищов 
Стражица 
Сухиндол 
Кмет на община
Кмет на кметство Раданово
Кмет на кметство Орловец
Кмет на кметство Обединение
Кмет на кметство Иванча
Кмет на кметство Полски Сеновец
Кмет на кметство Павел
Кмет на кметство Страхилово
Кмет на кметство Петко Каравелово
Кмет на кметство Куцина

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 04:09 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 21
- 21 (100%)
- 15175
- 5
- 9577
- 9577
- 554
- 93
- 8930


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Георги Александров Чакъров-Партия Българска социалистическа партия 4523
 Димитър Борисов Петков-Партия "БЗНС - Народен съюз" 4407


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване