Община Стражица - Област Велико Търново
Велико Търново 
Горна Оряховица 
Елена 
Златарица 
Лясковец 
Павликени 
Полски Тръмбеш 
Свищов 
Стражица 
Сухиндол 
Кмет на община
Кмет на кметство Асеново
Кмет на кметство Благоево
Кмет на кметство Бряговица
Кмет на кметство Виноград
Кмет на кметство Владислав
Кмет на кметство Горски Сеновец
Кмет на кметство Лозен
Кмет на кметство Нова Върбовка
Кмет на кметство Сушица

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СУШИЦА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:12 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 924
- 1
- 643
- 643
- 13
- 19
- 611

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Димитранка Стоянова Калева-коалиция "Българска Социалистическа Партия - ПД 350
 Стефан Георгиев Терзиев-Партия "ВМРО - Българско национално движение" 261


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване